Pepsinogen I

Související produkty obsažené v katalogu.

Název produktu Skupina metod Obj. č.

Název produktu

Skupina metod

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

9P2401

Název produktu

Alinity Pepsinogen I Controls
Balení: 3 x 8 ml

Skupina metod

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

9P2410

Název produktu

Alinity Pepsinogen I Reagent kit
Balení: 2 x 100 testů

Skupina metod

Diagnostika metabolizmu

Obj. č.

9P2422